Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla instalacji fotowoltaicznych: szczegółowa analiza

Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejsze w Polsce, zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Wraz z ich rosnącą liczbą pojawia się również potrzeba odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo zakresowi tej ochrony oraz kluczowym elementom umowy ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznych.