Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza: zakres polisy i korzyści z wyboru opcji dodatkowej

Każdy lekarz, który zajmuje się pacjentami, musi liczyć się z ryzykiem popełnienia błędu lub innej formy nieumyślnej szkody wobec swojego pacjenta. Takie sytuacje mogą prowadzić do poważnych skutków finansowych oraz wymagać od lekarza pokrycia kosztów naprawienia szkody, co może być bardzo kosztowne.