Co powinieneś wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości pełni kluczową rolę w utrzymaniu i zarządzaniu budynkami czy kompleksami mieszkaniowymi. Jednym z jego podstawowych obowiązków jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę zarządcy nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, które mogą wyniknąć w związku z jego działalnością.